Στον «αέρα» η κρατική επιχορήγηση για 35 φορείς

Από τους συνολικά 507 φορείς δεν απέστειλαν στοιχεία για την οικονομική τους κατάσταση περίπου 35 φορείς της Γενικής κυβέρνησης...

Από τους συνολικά 507 οργανισμούς δεν απέστειλαν στοιχεία για την οικονομική τους κατάσταση περίπου 35 φορείς της Γενικής κυβέρνησης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών, μεταξύ των φορέων που δεν είχαν αποστείλει στοιχεία για τον Απρίλιο, περιλαμβάνονται τα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα (ΕΑΣ), το Ταμείο Αρωγής Υπαλλήλων Βουλής, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Η αποστολή των οικονομικών στοιχείων αποτελεί προϋπόθεση για την καταβολή της κρατικής επιχορήγησης και ισχύει έως τις 30 Ιουνίου.

Το υπουργείο Οικονομικών διευκρινίζει πως τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και οι επιχειρήσεις των ΟΤΑ, που βρίσκονται στη φάση της συγχώνευσης, θα αποστείλουν στοιχεία μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας.