Νέο Μνημόνιο και «συμφωνία αίματος» ζητούν οι δανειστές

Νέο Μνημόνιο και «συμφωνία αίματος» ζητούν οι δανειστές

ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΟΦΑΝΟΥΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΟΙ ΘΕΣΜΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ – ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ «ΚΟΦΤΗ» ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Νέες υποχρεώσεις, νέες ιδιωτικοποιήσεις και νέα συμφωνία αποτελούν το συμπληρωματικό Μνημόνιο (supplemental MoU) για την Ελλάδα, που θα αντικαταστήσει το Μνημόνιο του περασμένου Αυγούστου και με βάση το οποίο έρχεται στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, πιθανώς και τη Δευτέρα, η επόμενη δόση των 7,5 δισ. ευρώ.

Για τις νέες δεσμεύσεις συνομολογείται ότι συμφωνούν όλοι οι υπουργοί και ότι υπάρχει πολιτική δέσμευση... και η κυβέρνηση αναγνωρίζει ότι πρέπει να συμφωνεί με την Επιτροπή και το ΔΝΤ για όλες τις ενέργειες σχετικά με τους στόχους για την επίτευξη των στόχων του Μνημονίου.

Ειδικότερα για να έρθουν τα 7,5 + 2,8 δισ. ευρώ των δόσεων για τη χώρα μας ετοιμάζεται νέα σειρά συμβάσεων και συμβολαίων με δεσμεύσεις και πιο συγκεκριμένα, ένα κείμενο 41 σελίδων που αποτελεί τη νέα Συμφωνία με τους ευρωπαίους δανειστές, την Έκθεση Συμμόρφωσης και άλλα δύο κείμενα που αφορούν τις ιδιωτικοποιήσεις, ένα κείμενο που θα είναι το νέο πλάνο αποκρατικοποιήσεων και μια λίστα εκκρεμοτήτων προς εκτέλεση. Σε αυτά θα προστεθούν και οι... απαιτήσεις του ΔΝΤ που θα αποτελέσουν ένα άλλο κείμενο απαιτουμένων.

Στη Νέα Συμφωνία τονίζεται πως η συνεπής μακροχρόνια εφαρμογή των πολιτικών απαιτεί πολιτική δέσμευση και ότι συμφωνείται ότι τις δεσμεύσεις τις αναλαμβάνουν όλα τα υπουργεία - όχι μόνο το Υπουργείο Οικονομικών.

Έσοδα: Έρχεται η ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

Εκτενής αναφορά γίνεται στην ανάγκη μεταρρυθμίσεων στον τομέα των Εσόδων.

Όπως αναφέρει το κείμενο, η ικανότητα να συλλέγονται τα έσοδα έχει παρεμποδιστεί από μια μακρά ιστορία πολύπλοκων νομοθεσιών, από κακή διαχείριση, από πολιτικές παρεμβάσεις και από γενναιόδωρες αμνηστίες.

Για να σπάσει από την πρακτική και να βελτιωθεί η νοοτροπία πληρωμών, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ δεσμεύεται ρητά να λάβει ισχυρά μέτρα για τη βελτίωση της συλλογής εσόδων, να επιβάλει μέτρα στους οφειλέτες που αδυνατούν να πληρώσουν, να μην εισάγει νέες δόσεις ή κανένα άλλο σύστημα αμνηστίας ή διακανονισμό ούτε να επεκτείνουν τα υφιστάμενα συστήματα. Μάλιστα εκτιμάται ότι οι πολιτικές συμμόρφωσης στο θέμα των εσόδων θα αποδίδουν περίπου 0,5 τοις εκατό του ΑΕΠ μέχρι το 2018.

Η «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» θα αντικαταστήσει από το 2017 τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων και ο επικεφαλής της θα έχει τον τίτλο του διοικητή. Η Αρχή έχει λειτουργική ανεξαρτησία, διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια (θα έχει δικό της προϋπολογισμό) και δεν υπόκειται σε έλεγχο από κυβερνητικά όργανα, κρατικούς φορείς ή άλλες διοικητικές αρχές, ενώ ταυτόχρονα δεν υπόκειται και σε ιεραρχικό έλεγχο, δηλαδή από το υπουργείο Οικονομικών. Όργανα διοίκησης της Αρχής αποτελούν το συμβούλιο διοίκησης και ο διοικητής καθώς και ένας εμπειρογνώμονας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κατά την επιλογή του συμβουλίου διοίκησης θα μετέχουν και δύο στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η κυβέρνηση υποχρεούται να καταθέσει νομοσχέδιο για τη δημιουργία αυτόνομης Αρχής Δημοσίων Εσόδων που θα καθορίζει: α) τη νομική μορφή, την οργάνωση, την κατάσταση, β) τις εξουσίες και τα καθήκοντα του Διοικητή και του ανεξάρτητου Συμβούλιο των Διοικητών, γ) τη σχέση με τον Υπουργό Οικονομικών και άλλους κυβερνητικούς φορείς, δ) την ευελιξία του ανθρώπινου δυναμικού και τη σχέση με τη δημόσια υπηρεσία και ε) την αυτονομία του προϋπολογισμού, με ένα νέο τύπο χρηματοδότησης για την ευθυγράμμιση των κινήτρων με την είσπραξη των εσόδων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Τέταρτο μνημόνιο και με τη... βούλα! Όλα όσα περιλαμβάνονται

Τέταρτο μνημόνιο και με τη... βούλα! Όλα όσα περιλαμβάνονται

Οι 4 πυλώνες της μεταρρυθμιστικής ατζέντας

Όπως αναφέρεται στο κείμενο η εφαρμογή της μεταρρυθμιστικής ατζέντας είναι η βάση στην οποία θα στηριχθεί η βιώσιμη ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας και θα πρέπει να στηριχθεί σε τέσσερις πυλώνες:

α. Επίτευξη βιώσιμων δημοσιονομικών μεγεθών,
β. Διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας,
γ. Στόχευση σε ανάπτυξη, ανταγωνιστικότητα και επενδύσεις και
δ. Δημιουργία ενός σύγχρονου κράτους και σύγχρονης δημόσιας διοίκησης.

Μεταξύ των υποχρεώσεων που καλείται να εκπληρώσει η ελληνική κυβέρνηση είναι οι δημοσιονομικοί στόχοι, μέτρα 5,4 δισ. ευρώ (και όλα τα πρόσφατα φορολογικά και ασφαλιστικά μέτρα, ύψους 5,4 δισ. ευρώ, που ψήφισε η Βουλή), ο «κόφτης», το «πάγωμα» των μισθών σε γιατρούς και ένστολους και η επικαιροποιημένη λίστα ιδιωτικοποιήσεων.

Ο «κόφτης» δαπανών (έως 3,6 δισ. ευρώ ετησίως) τονίζεται ότι δεν υποκαθιστά τους τριμηνιαίους ελέγχους και δεν αποκλείει και άλλα προληπτικά μέτρα. Ο «κόφτης» θα ενεργοποιείται τον Μάιο κάθε έτους, αν έχουν πέσει έξω όλα τα άλλα μέτρα που θα έχουν ως τότε ληφθεί, αλλά αν ενεργοποιηθεί οι περικοπές που θα κάνει, θα πρέπει να είναι μόνιμες και όχι «ad hoc».

Αν κοπούν «έκτακτες» δαπάνες κάποιας χρονιάς, κυβέρνηση και δανειστές θα πρέπει να αναζητήσουν και άλλες περικοπές, που θα είναι μόνιμες και μέτρα θα συνεχίσουν να λαμβάνονται, και προληπτικά και εκ των υστέρων, ακόμα και αν ενεργοποιείται κάθε Μάιο ο «κόφτης».