Στον «πάγο» το ηλεκτρονικό περιουσιολόγιο

Στον «πάγο» το ηλεκτρονικό περιουσιολόγιο

Για το τέλος του 2018 μετατίθεται η υλοποίηση του ηλεκτρονικού περιουσιολογίου.

Το χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση του σχεδίου άλλαξε εντός του 2016 και δεν θα συμπεριληφθούν στο περιουσιολόγιο οι τραπεζικές καταθέσεις, τα ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, τα αμοιβαία κεφάλαια εσωτερικού και οι μετοχές συγκεκριμένων κατηγοριών εταιριών.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του «Ελεύθερου Τύπου», αυτές οι αποφάσεις δεν εγγυώνται τη δημιουργία ενός αξιόπιστου περιουσιολογίου, που θα συμβάλει στην αποτελεσματική αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής.

Με βάση το ίδιο δημοσίευμα, στόχος του αρχικού σχεδίου ήταν να γίνει μια απλή, και πλήρης καταγραφή των περιουσιακών στοιχείων, των καταθέσεων και των επενδύσεων των Ελλήνων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Για την εφαρμογή του σχεδίου αυτού είχε συνταχθεί και κείμενο σχετικής νομοθετικής ρύθμισης, το οποίο επρόκειτο να κατατεθεί στη Βουλή.