Κατατέθηκε το Σχέδιο Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης για το Ελληνικό

Κατατέθηκε το Σχέδιο Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης για το Ελληνικό

Το χρονοδιάγραμμα μέχρι την έναρξη της κατασκευής.

Την ικανοποίησή του εκφράζει ο υπουργός Επικρατείας, Αλέκος Φλαμπουράρης, για την κατάθεση του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης (ΣΟΑ) στην Ελληνικό Α.Ε., η οποία επιτρέπει τον προσδιορισμό χρονοδιαγράμματος, με βάση τον οδικό χάρτη μέχρι την έναρξη της κατασκευής.

Ο κ. Φλαμπουράρης εκφράζει, επίσης, τη δυσφορία του για τις πολύμηνες καθυστερήσεις οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί, όπως σημειώνει. Τις καθυστερήσεις αποδίδει σε γραφειοκρατικές «αγκυλώσεις» ή και «παρεξηγήσεις» μεταξύ των αρμόδιων φορέων των επενδυτών και του Δημοσίου.

Σύμφωνα με τον υπουργό Επικρατείας, η λύση που βρέθηκε για το δασικό και το αρχαιολογικό, τα δύο θέματα δηλαδή που είχαν θέσει οι επενδυτές, προστατεύει απόλυτα και καθόλη τη διάρκεια του έργου τα τυχόν αρχαιολογικά ευρήματα που θα αποκαλυφθούν στα 6.500 στρέμματα του Ελληνικού, καθότι η αρχαιολογική υπηρεσία θα είναι συνεχώς παρούσα. Όσον αφορά στα 37 στρέμματα, τα οποία χαρακτηρίστηκαν δασική έκταση, θα ενταχθούν στα 2.300 στρέμματα δάσους υψηλής βλάστησης, που θα δημιουργηθεί, όπως προβλέπεται από τη σύμβαση.

Ο οδικός χάρτης για να ξεκινήσει η κατασκευή του έργου, ο οποίος περιέχεται στο Ν. 4062/12 και στη Σύμβαση του 2014, όπως κυρώθηκε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο το 2016, προβλέπει:

1. Υποβολή Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης (ΣΟΑ)

• Η Ελληνικό Α.Ε. υποβάλλει το ΣΟΑ στο Γραφείο Ελληνικού

• Το Γραφείο Ελληνικού υποβάλλει το ΣΟΑ στο ΥΠΕΝ.

2. Γνωμοδότηση της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων προς τους Υπουργούς Οικονομικών και Περιβάλλοντος, για την έγκριση του ΣΟΑ. 

Η επιτροπή θα πρέπει να γνωμοδοτήσει σε διάστημα δύο μηνών.

3. Δημόσια διαβούλευση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης (ΣΟΑ).

4. Σύνταξη και έγκριση του Σχεδίου ΠΔ και υποβολή του στο ΣτΕ.

Απαιτούμενος χρόνος μέχρι την έγκριση του Προεδρικού Διατάγματος από το ΣτΕ, έχει προβλεφθεί διάστημα 6 μηνών.

«Μετά από έντονες και συστηματικές προσπάθειες της κυβέρνησης τίθενται οι βάσεις για να ξεκινήσει μια μεγάλη επένδυση, με σημαντικά οφέλη για το περιβάλλον, την οικονομία και την ποιότητα της ζωής των πολιτών της Αττικής» σχολιάζει, τέλος, ο κ. Φλαμπουράρης.