Η επέκταση στο εξωτερικό μέσω Internet φέρνει έσοδα για τις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Η επέκταση στο εξωτερικό μέσω Internet φέρνει έσοδα για τις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Η δυνατότητα των επιχειρήσεων να δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό ενισχύει την εμπιστοσύνη που αισθάνονται, σύμφωνα με την τελευταία έκδοση της έρευνας για το μέλλον των επιχειρήσεων, μια μελέτη που πραγματοποιήθηκε από το Facebook, τον Ο.Ο.Σ.Α και την Παγκόσμια Τράπεζα.

Η νέα έκδοση της έκθεσης Future of Business (Ιούλιος 2017) επικεντρώνεται στο πώς τα διαδικτυακά εργαλεία παίζουν ρόλο στην ικανότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων να διεξάγουν διεθνείς συναλλαγές και κατά συνέπεια να αναπτυχθούν.

Στην Ελλάδα το 40% των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό είναι ευχαριστημένοι από την τρέχουσα επιχειρηματική τους κατάσταση, ενώ μόνο το 26% των επιχειρήσεων που δεν δραστηριοποιούνται στις διεθνείς αγορές αναφέρουν το ίδιο. Η διαφορά αυτή μειώνεται όταν πρόκειται για τις μελλοντικές προοπτικές, αν και το 43% των επιχειρήσεων που ασχολούνται με το διεθνές εμπόριο σε σύγκριση με το 32% των επιχειρήσεων που δεν δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό είναι αισιόδοξοι για τις μελλοντικές επιχειρηματικές τους προοπτικές.

Η εμπιστοσύνη των επιχειρήσεων έχει επίσης αντίκτυπο στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης: 19% των επιχειρήσεων που ασχολούνται με το διεθνές εμπόριο έναντι 9% των επιχειρήσεων που δεν δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό δήλωσαν ότι έχουν δημιουργήσει θέσεις εργασίας τους τελευταίους 6 μήνες και σχεδιάζουν να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας τους επόμενους 6 μήνες (27% έναντι 12%). Σε παγκόσμιο επίπεδο, η διαφορά μεταξύ επιχειρήσεων διεθνούς εμπορίου και μη, είναι σχετικά χαμηλότερη. Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό αισθάνονται κατά 6 εκατοστιαίες μονάδες μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση για τις επιχειρήσεις τους και έχουν κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες περισσότερες πιθανότητες να έχουν προβεί σε νέες προσλήψεις τους τελευταίους έξι μήνες, απ’ ότι οι επιχειρήσεις που δεν δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό.

Όπως προκύπτει από την έρευνα, για την εξαγωγή των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων, το εμπόριο αποτελεί τον πυρήνα των επιχειρηματικών μοντέλων και της επιτυχίας τους. 2 στις 10 από αυτές ανέφεραν ότι περισσότερο από το 25% των εσόδων τους προέρχεται από το διεθνές εμπόριο. Οι διεθνείς πωλήσεις εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τα διαδικτυακά εργαλεία, όπως τα ηλεκτρονικά καταστήματα, τις online πληρωμές, τη συμμόρφωση στο διαδίκτυο, το customer care κλπ. Τόσο παγκοσμίως όσο και στην Ελλάδα σχεδόν οι μισές (45% και 39% αντίστοιχα) των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που εξάγουν τα προϊόντα τους δήλωσαν ότι περισσότερο από το 75% των διεθνών πωλήσεων εξαρτώνται από τα διαδικτυακά εργαλεία.

Παρά τους ελκυστικούς αυτούς αριθμούς, το διεθνές εμπόριο αποτελεί πρόκληση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και μόνο μία μειοψηφία των επιχειρήσεων αυτών εμπορεύεται διεθνώς (22%). Επιπλέον, σχεδόν τα δύο τρίτα των επιχειρήσεων που εξάγουν προϊόντα ή/και υπηρεσίες (64%) αναγνώρισαν την "πώληση σε ξένες χώρες" ως πρόκληση, ενώ σε παγκόσμιο επίπεδο το 48% των επιχειρήσεων που εξάγουν στο εξωτερικό αισθάνονται το ίδιο.