Σύσκεψη για την ασφάλεια λιμενικών εγκαταστάσεων

Σύσκεψη πραγματοποιήθηκε χθες υπό την προεδρία υφυπουργού Προστασίας του...

Σύσκεψη πραγματοποιήθηκε χθες υπό την προεδρία υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη Μανώλη Όθωνα, Γενικού Γραμματέα Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας Αθ. Χριστόπουλου και Αρχηγού Λ.Σ. Αντιναυάρχου Κων. Σούλη με συμμετοχή Προέδρων και Διευθ. Συμβούλων Οργανισμών Λιμένων περί εφαρμογής Ευρωπαϊκής και Εθνικής Νομοθεσίας για Ασφάλεια Λιμενικών Εγκαταστάσεων και διενέργεια ταυτοπροσωπίας επιβατών σε επιβατηκά πλοία. .


Ο κ. Όθωνας τόνισε: «Το θέμα ασφαλείας των λιμενικών εγκαταστάσεων θα πρέπει να το δούμε στη βάση ουσιαστικής υπηρέτησης του δόγματος της εσωτερικής ασφάλειας της χώρας και όχι μόνο ως τυπική συμμόρφωση σε Ευρωπαϊκές οδηγίες και κανονισμούς υπό το φόβο της επιβολής κυρώσεων»

Στη συνέχεια της τοποθέτησής του ο υφυπουργός σημείωσε: «Τα θέματα ασφαλείας των λιμενικών εγκαταστάσεων αλλά και η απόφασή μας να ενεργοποιηθεί στην πράξη επιτέλους μια δεκαετής νομοθετική ρύθμιση της ελληνικής πολιτείας και αναφέρομαι στο ΠΔ 23/1999 περί καταγραφής και ελέγχου ταυτοπροσωπίας των ατόμων που ταξιδεύουν με επιβατηγά πλοία, προφανώς απαιτεί μια συνεργασία των κατά τόπους Λιμενικών Αρχών με τους Οργανισμούς Λιμένων για να καταστεί η εφαρμοσιμότητα των αποφάσεων δυνατή και επιτυχής στο συντομότερο χρονικό διάστημα»


Θέλοντας να τονίσει την κρισιμότητα του θέματος ο υφυπουργός ΠΠ υπογράμμισε: «Όσον αφορά το θέμα εφαρμογής των Σχεδίων Ασφαλείας Λιμενικές Εγκαταστάσεις (ΣΑΛΕ) η δική μας πρόθεση και ανάμιξη σχετίζεται με την αυτονόητη, έγκαιρη συνεννόηση, συνέργεια και συντονισμό μεταξύ των Οργανισμών Διοίκησης των λιμενικών εγκαταστάσεων και τις κατά τόπους Λιμενικές Αρχές».


Οι Πρόεδροι και οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι των κατά τόπους Οργανισμών Λιμένων παρέθεσαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν αλλά συμφώνησαν όλοι προς την κατεύθυνση της ανάγκης άμεσης εφαρμογής τόσο των ΣΑΛΕ όσο και της εφαρμογής του μέτρου περί ελέγχου και ταυτοπροσωπίας των ατόμων που ταξιδεύουν με επιβατηγά πλοία.