Προς αναδιοργάνωση το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Προς αναδιοργάνωση το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Στην υιοθέτηση μια νέας οργανωτικής δομής προσανατολίζεται το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο ρόλος του οποίου αναδεικνύεται πλέον από τους πιο σημαντικούς για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας.

Ο γενικός γραμματέας του υπουργείου, Μόσχος Κορασίδες, απέστειλε προς όλες τις Διευθύνσεις του υπουργείου, τους συνδικαλιστικούς φορείς των εργαζομένων καθώς και στο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο, πρόταση οργανογράμματος, ζητώντας τους να καταθέσουν τις απόψεις έως τις 21 Δεκεμβρίου.

Με βάση το σχεδιασμό, στη συνέχεια θα υιοθετηθούν δυο εναλλακτικά σενάρια για το νέο οργανισμό. Αφού συζητηθούν θα τεθούν σε διαβούλευση, θα οριστικοποιηθούν και θα αποσταλούν στο υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Βασικό στοιχείο της αναδιοργάνωσης αυτής είναι το υπουργείο να αποκτήσει οντότητα, παρουσία και καταλυτικό ρόλο σε όλη την ελληνική επικράτεια, αποτελώντας μοχλό υλοποίησης της αγροτικής πολιτικής, πάνω στους άξονες που το ίδιο χαράσσει μέσα από μια διαδικασία ευρείας διαβούλευσης.

Στους κεντρικούς στόχους του νέου οργανογράμματος περιλαμβάνονται η ενίσχυση του επιτελικού, τεχνικού και ελεγκτικού ρόλου του υπουργείου, ο εκσυγχρονισμός της διοικητικής δομής, η διατήρηση και ενίσχυση των αρμοδιοτήτων του αλλά και η εξασφάλιση των θέσεων εργασίας.

Παράλληλα, εξετάζεται η δημιουργία πολυδύναμων μονάδων υποστήριξης και ελέγχου αγροτικής παραγωγής σε έδρες περιφερειακών ενοτήτων, ώστε να μπορούν να εξυπηρετούν τον πολίτη σε ένα σημείο αλλά και μονάδες στις έδρες αποκεντρωμένων διοικήσεων.