Το πόθεν έσχες του Φώτη Κουβέλη

Το πόθεν έσχες του Φώτη Κουβέλη

Ο Φώτης Κουβέλης δήλωσε το 2010 104.979 ευρώ ως βουλευτική αποζημίωση και 34.445 ευρώ ως λοιπά εισοδήματα (μη τεκμαρτά).

Ο ίδιος διατηρεί 14 οικόπεδα και διαμερίσματα.

Στις τραπεζικές του καταθέσεις δηλώνει 76.922,38 ευρώ σε λογαριασμό στην Εμπορική και 95.377,60 ευρώ αντιστοίχως στην Εθνική Τράπεζα.