Μανιτάκης: Θα καθιερωθεί η κινητικότητα των δημοσίων υπαλλήλων

Μανιτάκης: Θα καθιερωθεί η κινητικότητα των δημοσίων υπαλλήλων

«Η κινητικότητα των δημοσίων υπαλλήλων θα λειτουργήσει ως μία πάγια, λειτουργική πρακτική για το σύνολο της δημόσιας διοίκησης», τόνισε σήμερα ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Αντώνης Μανιτάκης, παρεμβαίνοντας σε εκδήλωση του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης- Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) με θέμα «Το ανθρώπινο δυναμικό της δημόσιας διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης: διαχείριση-κινητικότητα-επιμόρφωση».

Όπως ανέφερε ο κ. Μανιτάκης, «το πρόγραμμα κινητικότητας συνιστά έναν από τους κεντρικούς άξονες του στρατηγικού σχεδιασμού αναφορικά με τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού», ενώ προσέθεσε ότι η κινητικότητα των δημοσίων υπαλλήλων θα ξεκινήσει εντός του 2013. Επισήμανε δε ότι «η καθιέρωση και η εφαρμογή της κινητικότητας αποσκοπεί πρωτίστως στο να εξασφαλίσει την ενεργοποίηση του καταλληλότερου λειτουργού στην καταλληλότερη θέση».

Σημείωσε δε ότι «ο σύγχρονος κρατικός υπάλληλος καλείται να υπηρετεί τον λαό και τους πολίτες, να υπηρετεί ένα κράτος που πρέπει να καταστεί επιτέλους πολιτικά ουδέτερο, ακομμάτιστο και απρόσβλητο από πελατειακές σχέσεις, αλλά και να υπηρετεί πρωτίστως το συμφέρον της υπηρεσίας». Ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης είπε ότι «ο υπάλληλος θωρακίζεται από πολιτικές παρεμβάσεις με τη διασφάλιση της μονιμότητας, αλλά ταυτόχρονα έχει αυξημένες ευθύνες απέναντι στο κοινωνικό σύνολο που υπηρετεί». Για να συμπληρώσει με νόημα ότι «η μονιμότητα, επομένως, πρέπει να είναι σύστοιχη με τη δυνατότητα να μετακινείται για να καλύπτει ανάγκες εκεί όπου το επιτάσσει το συμφέρον της υπηρεσίας».

Επίσης, ο κ. Μανιτάκης αναφέρθηκε στην ανάγκη της διαρκούς επιμόρφωσης των υπαλλήλων, μέσα από κίνητρα οικονομικά και εξέλιξης, αλλά και στα αξιοκρατικά κριτήρια για την επιλογή των προς μετακίνηση υπαλλήλων, επισημαίνοντας ότι «τα κριτήρια αυτά θα πρέπει να δηλώνουν με ευκρίνεια τα αντικειμενικά προσόντα, αλλά και τις αναπτυξιακές δυνατότητες των εργαζομένων», έναντι πελατειακών επιρροών και ρουσφετολογικών παρεμβάσεων.

Τέλος, σύμφωνα με τον κ. Μανιτάκη, «η κινητικότητα πρέπει να συνδυαστεί με διαδικασίες διακρίβωσης των εκπαιδευτικών αναγκών του ανθρώπινου δυναμικού και αντιμετώπισής τους μέσω της συνεχούς επιμόρφωσης και επανακατάρτισης». Συμπλήρωσε δε ότι ο ρόλος του ΕΚΔΔΑ σε αυτή τη διαδικασία είναι καθοριστικός, καθώς αποτελεί τον εθνικό στρατηγικό φορέα ανάπτυξης δράσεων εκπαίδευσης και διαρκούς επιμόρφωσης του προσωπικού του δημόσιου τομέα.