Στυλιανίδης:Προτεραιότητά μία ολοκληρωμένη μεταναστευτική πολιτική

Στυλιανίδης:Προτεραιότητά μία ολοκληρωμένη μεταναστευτική πολιτική

«Η διαμόρφωση ενός συνεκτικού και ολοκληρωμένου πλαισίου μεταναστευτικής πολιτικής, με έμφαση στην προστασία της κοινωνικής συνοχής και την ανάδειξη των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων προς τη χώρα των νομίμων μεταναστών αποτελεί θεμελιώδη προτεραιότητα του υπουργείου Εσωτερικών», τόνισε σήμερα ο υπουργός Εσωτερικών Ευριπίδης Στυλιανίδης, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για τους Μετανάστες, που έχει καθιερωθεί στις 18 Δεκεμβρίου από τον ΟΗΕ. 

Ο κ. Στυλιανίδης πρόσθεσε αναφορικά με τη μεταναστευτική πολιτική της κυβέρνησης ότι «το υπουργείο Εσωτερικών μελετά ένα εξορθολογισμένο πλαίσιο για την ιθαγένεια, σύμφωνο με τις διατάξεις του Συντάγματος, καθώς και ένα βελτιωμένο πλαίσιο νόμιμης μετανάστευσης, το οποίο ευελπιστούμε ότι θα ανταποκριθεί στις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας».

Επίσης, εκτίμησε ότι «η αποτελεσματική και λειτουργική διαχείριση των μεταναστευτικών ροών είναι δυνατό να συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας, εάν συνοδεύεται από την αποτελεσματική οικονομική, κοινωνική και πολιτισμική ένταξη των νομίμων μεταναστών στις αρχές και τις αξίες της ελληνικής κοινωνίας».

Παράλληλα, πρόσθεσε, ότι «η διαμόρφωση μιας κοινής ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής και πολιτικής για το άσυλο, βασισμένης στην αλληλεγγύη των ευρωπαϊκών κρατών και στην ισότιμη κατανομή ευθυνών θα ενισχύσει την δοκιμαζόμενη συνοχή της ευρωπαϊκής κοινότητας».