Έως το τέλος του 2012 τα αιτήματα των υπουργείων για κάλυψη κενών

Έως το τέλος του 2012 τα αιτήματα των υπουργείων για κάλυψη κενών

Μέχρι το τέλος του έτους θα πρέπει να αποσταλούν τα αιτήματα για κάλυψη κενών θέσεων διοικητικού προσωπικού ΔΕ στη Δ/νση Ανθρωπίνου Δυναμικού του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Σύμφωνα με εγκύκλιο του γγ του υπουργείου, Δ. Στεφάνου, τα αιτήματα των διάφορων φορέων «ανά μονάδα και συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή» θα πρέπει «να υποβληθούν στις υπηρεσίες μας συνολικά κατά σειρά προτεραιότητας από το καθ’ ύλην υπουργείο, το οποίο θα τα εκτιμήσει ιεραρχώντας τις ανάγκες των φορέων και των υπηρεσιών που εποπτεύει, συμπληρώνοντας επίσης το δήμο όπου βρίσκονται οι υπηρεσίες κάθε φορέα». Τα αιτήματα των ΟΤΑ α' και β' βαθμού και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων θα υποβληθούν στο υπουργείο Εσωτερικών.