Στη "σκιά" του Σαμαρά προήδρευσε ο Αβραμόπουλος!

Τη σύσταση πέντε υποεπιτροπών αποφάσισε κατά τη σημερινή της συνεδρίαση...

Τη σύσταση πέντε υποεπιτροπών αποφάσισε κατά τη σημερινή της συνεδρίαση, η γαλάζια επιτροπή για την Αναθεώρηση του Συντάγματος. Κάθε μια, θα χειρίζεται στο εξής και συγκεκριμένες θεματικές ενότητες:

Η πρώτη θα έχει αντικείμενό της, τις διατάξεις που αφορούν στα ζητήματα της διαφάνειας του δημόσιου βίου, σε σχέση ιδίως με τη λειτουργία και τα οικονομικά των κομμάτων, των οργάνων του Πολιτεύματος και των- αιρετών και μη- εκπροσώπων της Πολιτείας.

Η δεύτερη υποεπιτροπή θα επεξεργασθεί τις διατάξεις που αφορούν στη λειτουργία των θεσμών. Ειδικά για τη Δικαιοσύνη, τη δικαστική εξουσία και την εκλογή των επικεφαλής της.

Για την ταχύτερη και αποδοτικότερη απονομή της Δικαιοσύνης, θα δημιουργηθεί ξεχωριστή ομάδα εργασίας.

Η τρίτη, θα έχει ως αντικείμενο την επεξεργασία των διατάξεων, που διέπουν τα ατομικά δικαιώματα και την αποτελεσματική προστασία τους. Ειδικά για τα ζωτικής σημασίας θέματα της Παιδείας και του Περιβάλλοντος θα υπάρξουν δύο ξεχωριστές ομάδες εργασίας.

Η τέταρτη υποεπιτροπή θα επεξεργασθεί τις διατάξεις που αφορούν στην οικονομία και τις παραγωγικές δραστηριότητες, σε συνδυασμό με την κατοχύρωση και την ανάδειξη του κοινωνικού ρόλου του κράτους.

Η πέμπτη και τελευταία, θα ασχοληθεί αποκλειστικά με τον εκλογικό νόμο, τις εκλογικές περιφέρειες και τη διεύρυνση του εκλογικού σώματος, με την ψήφο των Ελλήνων ομογενών, όπως το έχει ήδη δηλώσει ο Πρόεδρος.

Η επιτροπή συνεδρίασε στις νέες εγκαταστάσεις του κόμματος, υπό τον αντιπρόεδρο της ΝΔ, Δημήτρη Αβραμόπουλου, παρουσία ωστόσο του ίδιου του Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το τελικό έργο της επιτροπής.