«Τελευταία ευκαιρία για να αποφύγουμε χειρότερη κρίση»

«Τελευταία ευκαιρία για να αποφύγουμε χειρότερη κρίση»

«Δεν υπάρχουν περιθώρια το χρηματοδοτικό κενό που θα υπάρξει μετά το 2014 να καλυφθεί με νέα μέτρα λιτότητας», αναφέρεται στην τριμηνιαία έκθεση του γραφείου προϋπολογισμού του κράτους για την οικονομία το διάστημα Απρίλιος - Ιούνιος 2013.

«Η λύση είναι μόνο οι μεταρρυθμίσεις που αποτελούν προϋπόθεση για πρόσθετη χρηματοδοτική συνδρομή προς την Ελλάδα από τους Ευρωπαίους εταίρους της ΕΕ που θα καλύψει το κενό αυτό. Επομένως η περίοδος έως το 2014 είναι η τελευταία ευκαιρία για να αποφύγουμε χειρότερη κρίση».

Στο συμπέρασμα αυτό καταλήγει η τριμηνιαία έκθεση του γραφείου προϋπολογισμού του κράτους, επισημαίνοντας ότι «η επιστροφή σε διατηρήσιμη ανάπτυξη θα αποδειχθεί απατηλό όραμα αν δεν εφαρμοστούν κρίσιμες μεταρρυθμίσεις»

Αναφερόμενοι στις καθυστερήσεις που έχουν σημειωθεί οι συντάκτες της έκθεσης σημειώνουν ότι «η μεγαλύτερη υστέρηση, και σε ορισμένες περιπτώσεις προχειρότητα, εμφανίζεται στις μεταρρυθμίσεις». Επικαλούνται μάλιστα ως παράδειγμα την περίπτωση της ΕΡΤ και της Δημοτικής Αστυνομίας. Οι σπουδαιότερες υστερήσεις, σύμφωνα με την έκθεση, σημειώνονται στις μεταρρυθμίσεις που αφορούν στη Δημόσια Διοίκηση, στις αποκρατικοποιήσεις, στο φορολογικό σύστημα και την εκπαίδευση.

Οι συντάκτες της έκθεσης προειδοποιούν ότι η κατάσταση της οικονομίας κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2013 παραμένει κρίσιμη και πολλά προβλήματα δεν έχουν ξεπερασθεί. Εντούτοις σημειώνουν ότι έχει υπάρξει πρόοδος στην δημοσιονομική πτυχή του προγράμματος προσαρμογής.