ΔΗΜΑΡ: Ο απολογισμός των απερχόμενων υπουργών

ΔΗΜΑΡ: Ο απολογισμός των απερχόμενων υπουργών

Τους απολογισμούς των απερχόμενων από το κυβερνητικό σχήμα στελεχών της δημοσιοποιεί σήμερα η ΔΗΜΑΡ.

Η Αγίου Κωνσταντίνου καταβάλλει προσπάθεια προάσπισης του κυβερνητικού της έργου, την ώρα που δέχεται επιθέσεις με σαφείς αιχμές από νυν υπουργούς για το έργο που άφησαν στα υπουργεία.

Ανάμεσα στους απολογισμούς, βρίσκεται και του πρώην υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Αντώνη Μανιτάκη, αφού στα πεπραγμένα του εντάσσονται:

1.Αξιολόγηση δομών και οργανικών μονάδων του Δημοσίου

«Η αξιολόγηση των δομών όλων των υπουργείων, ένα τεράστιο έργο, έχει ολοκληρωθεί και έχει εγκριθεί από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης».

2.Σχήμα Κινητικότητας ανθρώπινου δυναμικού

3.Συγχωνεύσεις και καταργήσεις φορέων του Δημοσίου

Με τις διατάξεις του νόμου 4109/2013, συγχωνεύθηκαν 197 νομικά πρόσωπα του δημοσίου τομέα, ενώ καταργήθηκαν 8 φορείς των οποίων η αποστολή μπορεί να ασκηθεί συνεκτικότερα από κάποια υφιστάμενη δομή. Οι αρμοδιότητες των καταργούμενων νομικών προσώπων, που κρίνεται ότι εξακολουθούν να εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον, μεταφέρθηκαν σε άλλους φορείς ή υπηρεσίες του Δημοσίου, γεγονός που συνεπάγεται σημαντική εξοικονόμηση πόρων.

4.Αναγκαστικές αποχωρήσεις 15.000 υπαλλήλων (2013-2014)

Όπως συμφωνήθηκε σε ανώτατο επίπεδο κατά τη διάρκεια της προηγούμενης διαπραγμάτευσης, υπάρχει η δέσμευση για 4.000 αποχωρήσεις μέχρι το τέλος του 2013, εκ των οποίων οι 2.000 εμπροσθοβαρώς τον Ιούνιο, και άλλες 11.000 μέχρι το τέλος του 2014.

5.Μείωση της απασχόλησης στη Γενική Κυβέρνηση

6.Επιτελικό κράτος – συντονισμός του κυβερνητικού έργου

7.Καταπολέμηση της διαφθοράς

8.Μείωση διοικητικών βαρών σε κρίσιμους τομείς της ελληνικής οικονομίας

9.Αξιολόγηση απόδοσης – Στοχοθεσία

10.Νέο σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων

11.Ενίσχυση της πειθαρχικής ευθύνης στις δημόσιες υπηρεσίες

Πέραν της περαιτέρω αυστηροποίησης του πειθαρχικού πλαισίου με τις διατάξεις του νόμου 4093/2012, προωθείται ένα συνολικό σχέδιο δράσης για την ενίσχυση της πειθαρχικής ευθύνης στο σύνολο του Δημοσίου.