Κατατέθηκαν στη Βουλή τα νομοσχέδια των υπ. Αμύνης και Οικονομικών

Κατατέθηκαν στη Βουλή τα νομοσχέδια των υπ. Αμύνης και Οικονομικών

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο, το οποίο κυρώνει την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με την οποία είχε χορηγηθεί φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα στα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα, στις 11 Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους.

Υπενθυμίζεται πως η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, αποσκοπούσε στην είσπραξη εκ μέρους των ΕΑΣ, χρημάτων οφειλόμενων από το ελληνικό Δημόσιο στην εταιρεία, για παράδοση στρατιωτικού υλικού.

Με άλλο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών που κατατέθηκε σήμερα, προσαρμόζεται στην ελληνική νομοθεσία, Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων (ΑΕΔΟΕΕ), καθώς και Οδηγία για την συμπληρωματική εποπτεία των χρηματοπιστωτικών οντοτήτων, που ανήκουν σε χρηματοπιστωτικούς ομίλους ετερογενών δραστηριοτήτων.

Με το νομοσχέδιο, τροποποιούνται επίσης διατάξεις σχετικά με την εποπτεία που ασκεί η Τράπεζα της Ελλάδος στα χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα, καθώς και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στις επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η Τράπεζα της Ελλάδος και το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, ορίζονται ως εποπτικές αρχές προκειμένου να παρακολουθούν τη συμμόρφωση των Ανωνύμων Εταιρειών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου και των Εταιρειών Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών στον Κανονισμό 648/2012 - και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ορίζεται ως εποπτεύουσα αρχή για τους Κεντρικούς Αντισυμβαλλόμενους με έδρα την Ελλάδα.

Αξίζει τέλος να αναφερθεί και η διάταξη με την οποία επεκτείνεται το καθεστώς που διέπει τα ραδιοτηλεοπτικά τυχερά παιχνίδια και στα τηλεπικοινωνιακά.