«Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για τη χρηματοδότηση της ICT4Growth»

«Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για τη χρηματοδότηση της ICT4Growth»

 «Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για τη χρηματοδότηση του συνόλου των επενδυτικών προτάσεων της δράσης ICT4Growth που είχαν εγκριθεί από την Κοινωνία της Πληροφορίας. Αυτό διαβεβαίωσε ο υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Κωστής Χατζηδάκης στη συνάντησή του με το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ).

 

Σε αυτές τις προτάσεις περιλαμβάνονται τόσο οι προτάσεις που έχουν εγκριθεί και εκκρεμεί η ένταξή τους, όσο και οι προτάσεις που έχουν επίσης εγκριθεί για ένταξη στο ΠΕΠ Αττικής αλλά δεν επαρκούσε ο προϋπολογισμός για τη χρηματοδότησή τους.

Γενικότερα, το θέμα συζήτησης στη συνάντηση ήταν η πορεία υλοποίησης των δράσεων του ΕΣΠΑ στους τομείς της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών καθώς και η προετοιμασία ενόψει της νέας προγραμματικής περιόδου (2014-2020).