Σε ικανοποιητικούς ρυθμούς

Το ποσοστό κάλυψης της προκηρυχθείσας αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της ΠΑΕ Αρης έχει φτάσει στο 23,1%...

Το ποσοστό κάλυψης της προκηρυχθείσας αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της ΠΑΕ Αρης έχει φτάσει στο 23,1%.

Το διοικητικό συμβούλιο της Λέσχης Φίλων Αρη ανακοίνωσε ότι μέχρι τις 14 Φεβρουαρίου έχει συγκεντρωθεί (μέσω νέων εγγραφών, ετήσιων συνδρομών και καταβολών υπέρ της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου) χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 23,1% της προκηρυχθείσας αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της ΠΑΕ Αρης, όπως αυτή έχει αποφασιστεί.