ΕΛΛΗΝΟΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Ίδρυση Ελληνοβουλγαρικού Επιμελητηρίου στη Θεσσαλονίκη

Στις αρχές Ιουνίου 2012 ιδρύθηκε και λειτουργεί στην Θεσσαλονίκη το ΕλληνοΒουλγαρικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Βορείου Ελλάδος ως παράρτημα του…