ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Τον αλφαβητικό πίνακα και πίνακες ανά φορέα προέλευσης των δημοτικών αστυνομικών που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τη μετάταξή τους στην…
Περισσότερα...

Ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Μητσοτάκης, υπέγραψε την απόφαση για τη διαδικασία επιλογής των προς μετάταξη υπαλλήλων.
Περισσότερα...

Τα αντικειμενικά κριτήρια με βάση τα οποία θα υλοποιηθεί η μεταφορά του προσωπικού 
Περισσότερα...