ΚΑΤΑΘΕΤΙΚΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ

Μειώθηκε η ψαλίδα των επιτοκίων καταθέσεων - χορηγήσεων

Mειώθηκε οριακά στο 4,54% τον Αύγουστο από 4,59% τον Ιούλιο η διαφορά μεταξύ επιτοκίων καταθέσεων και χορηγήσεων, καθώς αμετάβλητο παρέμεινε…

Διευρύνθηκε το περιθώριο κέρδους των τραπεζών τον Δεκέμβριο

Αυξήθηκε το επιτοκιακό περιθώριο (κέρδους) των ελληνικών τραπεζών τον Δεκέμβριο στο 4,53% από 4,34% τον Νοέμβριο καθώς τα επιτόκια καταθέσεων…

ΚΤ Κύπρου: Τέρμα στα ψηλά καταθετικά επιτόκια

Η Κεντρική Τράπεζα με εγκύκλιό της, προς τις Τράπεζες, επιχειρεί να θέσει τέρμα στα ψηλά καταθετικά επιτόκια που προσφέρουν.