ΚΑΤΑΘΕΤΙΚΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ

Η Κεντρική Τράπεζα με εγκύκλιό της, προς τις Τράπεζες, επιχειρεί να θέσει τέρμα στα ψηλά καταθετικά επιτόκια που προσφέρουν.
Περισσότερα...