ΚΑΤΑΘΕΤΙΚΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ

ΚΤ Κύπρου: Τέρμα στα ψηλά καταθετικά επιτόκια

Η Κεντρική Τράπεζα με εγκύκλιό της, προς τις Τράπεζες, επιχειρεί να θέσει τέρμα στα ψηλά καταθετικά επιτόκια που προσφέρουν.