ΠΙΣ: Διευκρινίσεις για το νέο ασφαλιστικό και τις εισφορές των γιατρών

ΠΙΣ: Διευκρινίσεις για το νέο ασφαλιστικό και τις εισφορές των γιατρών

Αρωγός στα μέλη του στέκεται ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, ιδιαίτερα στα μικρομεσαία ιατρεία και εργαστήρια, τα οποία αντιμετωπίζουν ήδη προβλήματα επιβίωσης, συνεπικουρούμενος από τη νομική του υπηρεσία και το φορολογικό του σύμβουλο, για την εξεύρεση λύσεων σε ασφαλιστικά ή φορολογικά προβλήματα.

Ο ΠΙΣ ενημερώνει τα μέλη του ότι, όσον αφορά στο νέο ασφαλιστικό σύστημα, οι ελεύθεροι επαγγελματίες ιατροί θα κληθούν εντός του Φεβρουαρίου να πληρώσουν την πρώτη δόση, η οποία θα καθοριστεί με κατώτατο καθαρό εισόδημα 7.000 ευρώ το χρόνο και ανώτατο 70.000 ευρώ διαιρούμενο δια του 12 (όσοι είναι οι μήνες του έτους), όπως προκύπτει από τα καθαρά εισοδήματα του 2015.

Μετά την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2016 οι τυχόν διαφορές θα συμψηφισθούν.

Ο ΠΙΣ υπενθυμίζει ότι όσοι έχουν καταβάλει 40 χρόνια ασφαλιστικές εισφορές στο ΤΣΑΥ, δικαιούνται, κατόπιν αιτήσεώς τους, να ζητήσουν να πληρώνουν το ήμισυ των εισφορών, όπως προβλέπει ο Ν.4387/2016.

Για τους μισθωτούς που δεν ασκούν ελεύθερο επάγγελμα, ισχύει η καταβολή από τον εργοδότη της εργοδοτικής εισφοράς που αναλογεί και η παρακράτηση από τις αποδοχές του ασφαλισμένου του μέρους που του αναλογεί.

Δεδομένης της πολυπλοκότητας των προβλημάτων που θα εμφανιστούν το 2017 τόσο στο ασφαλιστικό όσο και στο φορολογικό σύστημα, οι Ιατρικοί Σύλλογοι μπορούν να ζητούν τις συμβουλές και του φορολογικού συμβούλου του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου κ. Αντώνη Μουζάκη, μέσω εγγράφων ή ηλεκτρονικών ερωτημάτων, για ζητήματα που αφορούν τα μέλη τους, τονίζει ο ΠΙΣ.