Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία: Εβδομήντα χρόνια επιστημονικής και κοινωνικής προσφοράς

Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία: Εβδομήντα χρόνια επιστημονικής και κοινωνικής προσφοράς

Σε σπουδαίες ιατρικές κατακτήσεις στη χώρα μας έχει συμβάλει κατά την εβδομηνταετή πορεία της η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.

Από την ίδρυσή της το 1948 ανέλαβε δράση τόσο για την εξέλιξη της Καρδιολογίας στην Ελλάδα, στον βαθμό που η αντιμετώπιση σχεδόν όλων των παθήσεων της καρδιάς να γίνεται στα δικά μας νοσοκομεία, όσο και για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού απέναντι στα καρδιαγγειακά νοσήματα, συμβάλλοντας τα μέγιστα στην προώθηση της πρόληψης.

Η πορεία της ΕΚΕ είναι συνυφασμένη με την ιστορία της Καρδιολογίας στην Ελλάδα.

Μια ματιά στα ονόματα που διετέλεσαν πρόεδροί της αρκεί για να γίνει κατανοητός ο σημαντικός ρόλος που διαδραμάτισε και συνεχίζει να διαδραματίζει στον επιστημονικό, αλλά και κοινωνικό τομέα.

Διαβάστε περισσότερα στο Onmed.gr