ΕΚΤ: 25 τράπεζες δεν πέρασαν τα stress tests

Video 1

Τα αποτελέσματα για τις ελληνικές τράπεζες

Κεφαλαιακό έλλειμμα ύψους 25 δισ. ευρώ προκύπτει για 25 εκ των 130 τραπεζών που συμμετείχαν στις "δοκιμασίες αντοχής", τις οποίες διενήργησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η αξία των στοιχείων ενεργητικού του ευρωπαϊκού τραπεζικού τομέα πρέπει να αναπροσαρμοστεί κατά 48 δισ. ευρώ, ενώ τμήμα 37 δισ. ευρώ εξ'αυτών δεν προκαλεί κεφαλαιακό έλλειμμα.

Συνολικά, η επίπτωση στις τράπεζες από τον έλεγχο της ΕΚΤ ανέρχεται σε 62 δισ.ευρώ εκ των οποίων τα 25 δισ.ευρώ αφορούν σε κεφαλαιακό έλλειμμα και τα 37 δισ.ευρώ στην προσαρμογή της αξίας του ενεργητικού τους. Η ΕΚΤ διαπίστωσε επίσης ότι οι 130 μεγαλύτερες ευρωπαϊκές τράπεζες είναι εκτεθειμένες σε μη εξυπηρετούμενα δάνεια επιπλέον ύψους 136 δισ.ευρώ.

Όπως ανακοινώθηκε, εκ των 25 τραπεζών στις οποίες εντοπίστηκαν κεφαλαιακές ελλείψεις ύψους 25 δισ.ευρώ, οι 12 τράπεζες έχουν ήδη καλύψει το σχετικό κενό, αυξάνοντας τα κεφάλαιά τους κατά 15 δισ.ευρώ στη διάρκεια του 2014.

«Αυτά τα εμπροσθοβαρή μέτρα αποτελούν μέρος του συνολικά επιτυχημένου αποτελέσματος της άσκησης. Ορισμένα από τα μέτρα που ελήφθησαν το 2013 μείωσαν τις ανεπάρκειες που διαπιστώθηκαν κατά τη συνολική αξιολόγηση: Ορισμένα μέτρα που υιοθετήθηκαν το 2014 μπορεί να προσμετρηθούν για την κάλυψη των κεφαλαιακών ελλειμμάτων», αναφέρει η ανακοίνωση της ΕΚΤ.

Από τις ελληνικές τράπεζες, η Αlpha Bank πέρασε με επιτυχία τα τεστ καθώς συμπεριλαμβάνεται στην ομάδα των 105 τραπεζών, ενώ οι υπόλοιπες τρείς τράπεζες (Πειραιώς, Εθνική και Εurobank) παρόλο που βρίσκονται στη δεύτερη ομάδα, περνούν τα τεστ με αστερίσκους.

Στην -υπο ομάδα - αυτή περιλαμβάνεται η Τράπεζα Πειραιώς. Για την Εθνική Τράπεζα προέκυψαν κεφαλαιακές ανάγκες ύψους 930 εκατ. ευρώ ενώ για την Eurobank οι κεφαλαιακές ανάγκες ύψους 1,76 δισ. ευρώ.

Ωστόσο, όπως αναφέρεται σε υποσημείωση της ΕΚΤ πρακτικά οι δύο αυτές τράπεζες αν ληφθεί υπόψιν η "δυναμική διάσταση" του Ισολογισμού τους "πρακτικά δεν αντιμετωπίζουν" κεφαλαιακό έλλειμμα.