ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ

Δημήτρης Μάρης: Τα «παιχνιδάκια» στην Αυστρία, η Betkick και τα λογιστικά «φτιασιδώματα»

Δημήτρης Μάρης: Τα «παιχνιδάκια» στην Αυστρία, η Betkick και τα λογιστικά «φτιασιδώματα»

«Lügen haben kurze Beine». Η γερμανική αυτή παροιμία αποδίδεται στα ελληνικά με το γνωστό «το ψέμα έχει κοντά ποδάρια».

Tο Newsbomb.gr, με πρόσφατα δημοσιεύματά του που περιήλθαν σε γνώση των Αρχών, αποκάλυψε τον μαλτέζικο «εταιρικό λαβύρινθο» του Δημήτρη Μάρη και τις «αμφιλεγόμενες» πρακτικές που έχει εφαρμόσει ο επιχειρηματίας για να κυκλοφορεί χρήματα μέσω ενός δαιδαλώδους δικτύου εταιρειών συμφερόντων του, χρηματοδοτώντας έτσι και τις εν Ελλάδι δραστηριότητες του.

Σήμερα το Newsbomb.gr, έρχεται να ρίξει φως σε ένα μέρος των διεθνών δραστηριοτήτων της Stoiximan. Και συγκεκριμένα στην αυστριακή εταιρεία Betkick, Sportwettenservice GmbH.

Στοιχεία που έχουν προκύψει από διασταυρώσεις των οικονομικών καταστάσεων των μαλτέζικων εταιρειών του Μάρη, δείχνουν πως η απόκτηση της αυστριακής εταιρείας Betkick, Sportwettenservice GmbH από την Stoiximan τον Απρίλιο του 2018, είναι «θολή» τόσο σε σχέση με το τίμημα της τότε συναλλαγής όσο και σε σχέση με τις υφιστάμενες υποχρεώσεις της TCB Holdings Ltd (πρώην Stoiximan) έναντι των αρχικών μετόχων της αυστριακής εταιρείας.

Αλλά και η οικονομική ευρωστία της ίδιας της Betkick δεν είναι τόσο μεγάλη όσο θέλουν να την εμφανίζουν κάποιοι, που αρέσκονται να διαφημίζουν την παρουσία της αυστριακής εταιρείας στις στοιχηματικές αγορές της Γερμανίας και της Αυστρίας.

Οι νέες αποκαλύψεις του Newsbomb.gr έχουν ειδικό βάρος, δεδομένου ότι ο ΟΠΑΠ ελέγχει από το Δεκέμβριο του 2018 το 36,75% στην TCB Holdings Ltd (πρώην Stoiximan) στην οποία ανήκει κατά 100% η Betkick, Sportwettenservice GmbH.

Σε αυτό το σημείο πρέπει να διαχωρισουμε τις δραστηριότητες του κύριου Μάρη οι οποίες δεν συνάδουν με το κύρος και την σοβαρότητα μιας εταιρείας όπως ο ΟΠΑΠ.

Παραποιημένα μεγέθη ;

Στις 19 Απριλίου 2018, δηλαδή οκτώ μήνες πριν από την αγορά του 36,75% της TCB Holdings Ltd από τον ΟΠΑΠ, η Stoiximan απέκτησε την αυστριακή εταιρεία στοιχηματισμού Betkick, Sportwettenservice GmbH, η οποία έχει παρουσία στο επίγειο και στο διαδικτυακό στοίχημα στη Γερμανία και στην Αυστρία.

Στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για το 2017 που δημοσίευσε στις 10 Ιουλίου 2018, η Stoiximan ανέφερε πως το κόστος απόκτησης της Betkick, ανήλθε συνολικά στα 2,25 εκατ. ευρώ. Ο ορκωτός ελεγκτής της Grant Thornton Mark Bugeja που υπέγραφε τις οικονομικές καταστάσεις του 2017 ανέφερε σχετικά (σ.σ. στην ενότητα Post – reporting date events): «Στις 19 Απριλίου 2018, ο όμιλος συνήψε μια οριστική και δεσμευτική συμφωνία για την απόκτηση 100% των μετοχών της Betkick, Sportwettenservice GmbH, μιας αυστριακής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, η οποία είναι εγγεγραμμένη στο Tumeltbharn της Άνω Αυστρίας έναντι τιμήματος 2.250.000 ευρώ».

Ωστόσο, εν συνεχεία, αποδείχθηκε πως η «οριστική και δεσμευτική συμφωνία» της Stoiximan με την Betkick, δεν ήταν τόσο οριστική ούτε και τόσο δεσμευτική, όσον αφορά στο τίμημα και στον τρόπο καταβολής του.

Σε μια περίοδο που είχε ολοκληρωθεί η απόκτηση του 36,75% της TCB Holdings Ltd (πρώην Stoiximan) από τον ΟΠΑΠ, έγινε γνωστό πως το κόστος εξαγοράς της Betkick το 2018 από την εταιρεία του Δημήτρη Μάρη, δεν ήταν τελικά 2,25 εκατ. ευρώ, αλλά 400.000 ευρώ υψηλότερο, δηλαδή 2,65 εκατ. ευρώ.

Στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της TCB Holdings Ltd για το 2018 που δημοσιεύτηκαν στις 3 Ιουλίου 2019 και οι οποίες υπογράφονται ξανά από τον ίδιο ορκωτό λογιστή (τον Mark Bugeja από την Grant Thornton Μάλτας) αναφέρονται χαρακτηριστικά τα εξής: «Στις 19 Απριλίου 2018, η εταιρεία αγόρασε το 100% των μετοχών της Betkick, Sportwettenservice GmbH, μιας αυστριακής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, η οποία είναι εγγεγραμμένη στο Tumeltbharn της Άνω Αυστρίας έναντι τιμήματος 2.658.093 ευρώ. Εξ αυτών ένα ποσό 924.022 ευρώ παραμένει απλήρωτο».

Ένα βασικό ερώτημα που τίθεται, είναι το κατά πόσον το τίμημα απόκτησης της Betkick ακολούθησε της απόκτησης του 36,75% της TCB Holdings Ltd από τον ΟΠΑΠ.

Εάν αυτό ισχύει, τότε προκύπτουν ερωτήματα για το σε ποιον φορτώθηκε το πρόσθετο κόστος των 400.000 ευρώ.

Ακόμη, τίθεται το ερώτημα το κατά πόσον η αναθεώρηση του τιμήματος απόκτησης της αυστριακής εταιρείας, προσμετρήθηκε στην αποτίμηση που έγινε όταν ο ΟΠΑΠ απέκτησε τη συμμετοχή του στην TCB Holdings Ltd.

Ακόμη, παραμένει άγνωστο γιατί έως τις 3 Ιουλίου 2019 δεν είχε καταβληθεί μέρος του τιμήματος (924.022 ευρώ) στους Αυστριακούς πρώην ιδιοκτήτες της Betkick και είχε εγγραφεί στο κονδύλι «εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις» των οικονομικών καταστάσεων της TCB Holdings Ltd.

Η λογιστική μεταχείριση δίνει την εντύπωση πως το τίμημα καθυστέρησε να καταβληθεί, ώστε να μην το επωμιστούν οι πρώην βασικοί μέτοχοι της Stoiximan (Μάρης και Μπόμπολας).

Προφανώς όλα τα παραπάνω έγιναν εκείνη την περίοδο εν αγνοία του ΟΠΑΠ που είναι μια εταιρεία με διεθνές κύρος.

Θησαυρός ή κάρβουνο;

Η Betkick, Sportwettenservice GmbH, έχει τύχει μεγάλης προβολής από τα ΜΜΕ συμφερόντων του Δημήτρη Μάρη, τόσο ως προς την παρουσία της στην γερμανική αγορά, όσο και ως προς τις χορηγικές της δραστηριότητες. Η αλήθεια είναι πως όταν απέκτησε η Stoiximan την Betkick, η αυστριακή εταιρεία συγκαταλεγόταν στις 35 εταιρείες που είχαν προεπιλέγει για την λήψη άδειας διεξαγωγής στοιχηματικών παιγνίων στη γερμανική αγορά. Το Newsbomb.gr αποκαλύπτει σήμερα τις οικονομικές καταστάσεις της Betkick, Sportwettenservice GmbH για το έτος 2018 όπως αυτές δημοσιοποιήθηκαν στις 17 Σεπτεμβρίου 2019. Από τα οικονομικά μεγέθη της Betkick προκύπτει πως είναι μια εταιρεία μικρού μεγέθους, με νοικοκυρεμένο ταμείο, αλλά χωρίς ισχυρές ταμειακές ροές ή κερδοφορία που θα επέτρεπε σε κάποιον να μιλάει για «success story».

Είναι ενδεικτικό πως στις 31 Δεκεμβρίου 2018 το ενεργητικό της εταιρείας ανερχόταν σε 999.385 ευρώ. Τα ίδια κεφάλαια της ήταν στα 504.812 ευρώ, τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν στα 269.337 ευρώ. Τα καθαρά κέρδη περιόδου ήταν 460.187 ευρώ, ενώ είχε και συνολικές υποχρεώσεις 451.821 ευρώ.

Αυτό που προκαλεί εν μέρει εντύπωση είναι πως μεταξύ 1ης Ιανουαρίου 2018 και 31ης Δεκεμβρίου 2018 καταγράφεται μια σημαντική απομείωση στην αξία των παγίων περιουσιακών στοιχείων, των άυλων στοιχείων ενεργητικού και των ενσώματων ακινητοποιήσεων (όπως είναι τα οικόπεδα, ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός, κ.α..) της Betkick. Τους λόγους για αυτή την απομείωση που αθροιστικά εμφανίζεται να αγγίζει τα 791.701 ευρώ, τους γνωρίζουν μόνον οι συμβαλλόμενες πλευρές.

Από όλα τα προαναφερόμενα προκύπτει πως για ακόμη μια φορά, οικονομικές καταστάσεις εταιρειών συμφερόντων του Δημήτρη Μάρη εμφανίζουν μια «δημιουργική ασάφεια», ήτοι αποκλίσεις και λογιστικά φτιασιδώματα που δεν δικαιολόγιουνται. Ακόμη, αποδεικνύεται περίτρανα πως κάποιοι συστηματικά «πληθωρίζουν» επικοινωνιακά τα assets και την οικονομική ευρωστία των εταιρειών του Δημήτρη Μάρη, προσδίδοντας του μια οικονομική επιφάνεια την οποία στην πραγματικότητα δεν διαθέτει.

Διαβάστε επίσης:

Ο Μάρης, οι διαφημίσεις της Stoiximan Ltd και το «κοστούμι» της φοροδιαφυγής

Ο Δημήτρης Μάρης, η Μάλτα και οι «βαθιές αμαρτίες»