ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ

Αποκάλυψη:Όσο καθυστερεί η δίκη του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, τη γλιτώνει ο Λαυρέντης Λαυρεντιάδης

Αποκάλυψη:Όσο καθυστερεί η δίκη του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, τη γλιτώνει ο Λαυρέντης Λαυρεντιάδης

Λαυρέντης Λαυρεντιάδης: Η εξέλιξη της δίκης για την υπόθεση των επισφαλών δανείων του Ταχυδρομικού Ταμιευτήριου, η οποία ύστερα από ενάμιση χρόνο συνεδριάσεων τελικώς αναβλήθηκε για τις 3 Δεκεμβρίου 2018, ευνόησε κυρίως τον Λαυρέντη Λαυρεντιάδη ο οποίος είναι εκ των βασικών κατηγορουμένων - Για την ακρίβεια του έκατσε «τζακ ποτ», επί το λαϊκότερον... 

ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΤΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΠΕΡΑΣΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΝ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΔΕΣΜΕΥΘΕΙ; ΠΟΣΗ ΕΙΝΑΙ ΤΕΛΙΚΑ Η ΖΗΜΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ;

Του Ειδικού Συνεργάτη

Ο Λαυρεντιάδης, ο οποίος έχει ήδη ανοικτό δικαστικό μέτωπο για τα επισφαλή δάνεια ύψους 700 εκατ. ευρώ της Proton Bank, κατηγορείται στην υπόθεση του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου για άμεση συνέργεια σε απιστία και ξέπλυμα μαύρου χρήματος σχετικά με ληφθέν δάνειο 100 εκατ. ευρώ.

Αν και έχουν περάσει σχεδόν δέκα χρόνια από την τέλεση των εγκλημάτων, έξι χρόνια από την αποκάλυψη τους και τέσσερα χρόνια από την άσκηση της εισαγγελικής δίωξης για το δάνειο του πρώην Τ.Τ. προς την Alapis, η εκδίκαση της «πακεταρίστηκε» με τις άλλες υποθέσεις επισφαλών δανείων του Ταχυδρομικού Ταμιευτήριου και τελικά οδηγήθηκε σε αναβολή.

Να σημειωθεί πως τόσο η Τράπεζα της Ελλάδος όσο και η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος είχαν «δέσει» πλήρως την υπόθεση της Alapis, διευκολύνοντας τόσο το έργο της εισαγγελίας, όσο και την εκδίκαση της. Ωστόσο, και στην περίπτωση αυτή διαφάνηκε πως στην Ελλάδα η Δικαιοσύνη λειτουργεί προβληματικά, καθώς εάν και η δίκη για το ΤΤ ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2016, έχει εξεταστεί μόλις ένας μάρτυρας και η συνολική διαδικασία είναι στον «αέρα», καθώς είναι πιθανόν το Δεκέμβριο να αποφασιστεί η επανεκκίνηση της δικής για διαδικαστικούς λόγους.

Σημεία και τέρατα

Ήταν Ιούνιος του 2012 όταν επί θητείας Παναγιώτη Νικολούδη η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος ζήτησε από την Τράπεζα της Ελλάδος τη διενέργεια ειδικού επιτόπιου ελέγχου στο Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και στο υπό εκκαθάριση Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο.

Η ΤτΕ, που είχε τότε Διοικητή τον Γιώργο Προβόπουλο, προχώρησε στη σχετική διερεύνηση και συνέταξε το Νοέμβριο του 2012 έκθεση ελέγχου την οποία έστειλε στη Αρχή και στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου. Επιπροσθέτως προχώρησε και σε ειδικό έλεγχο του δανειακού χαρτοφυλακίου του ΤΤ, ο οποίος ολοκληρώθηκε με καθυστέρηση τον Ιανουάριο του 2014. Από τους ελέγχους προέκυψαν πλήθος επιβαρυντικών ευρημάτων για την εταιρεία Alapis ABEE, ιδιοκτησίας του Λαυρέντη Λαυρεντιάδη, η οποία είχε ιδρυθεί το 2007 (κηρύχθηκε σε κατάσταση πτώχευσης έξι χρόνια μετά, ήτοι το Νοέμβριο του 2013).

Η χρηματοδότηση της Alapis ABEE από το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2009 και αφορούσε σε ομολογιακό δάνειο 100 εκατ. ευρώ που εκταμιεύτηκε τον Οκτώβριο του 2009. Οι έρευνες των Αρχών απεκάλυψαν πως στην περίπτωση αυτή, όπως και σε άλλες χρηματοδοτήσεις του ΤΤ προς επιχειρήσεις μέσω ομολογιακών δανείων, η χρηματοδότηση έγινε χωρίς η τράπεζα να έχει εκ των προτέρων θεσμοθετήσει κανονισμό πιστοδοτήσεων, ο οποίος να καθορίζει τα όρια ανάλυσης κινδύνων, χωρίς να έχει διασφαλίσει την ύπαρξη κατάλληλων συστημάτων για αξιολόγηση, μέτρηση και παρακολούθηση των δανείων που έδινε και χωρίς να διαθέτει τις υποδομές για την κατάλληλη διαχείρισή τους.

Απόδειξη της ανυπαρξίας ικανοποιητικών διαδικασιών ελέγχου για τα δάνεια που δόθηκαν στην Alapis, πέραν από τη μη επιστροφή των δανείων, αποτελεί το γεγονός ότι το Τ.Τ. έκανε επικαιροποίηση του Εγχειριδίου Διαδικασιών Ομολογιακών Δανείων, τον Ιούνιο του 2010, συμμορφούμενο προς τις υποδείξεις της ΤτΕ, δηλαδή απέκτησε διαδικασία ελέγχου «κατόπιν εορτής».

Από τις έρευνες των Αρχών αποκαλύφθηκε πως ενώ στα δύο εισηγητικά σημειώματα της τράπεζας (14-9-2009 και 21-9-2009) σχετικά με την αξιολόγηση της ενδεχόμενης συμμετοχής του Τ.Τ. στο ομολογιακό δάνειο της Alapis ABEE αναφερόταν ότι σκοπός του ομολογιακού δανείου ήταν η αναχρηματοδότηση υφιστάμενων τραπεζικών υποχρεώσεων και η πραγματοποίηση επενδύσεων της εκδότριας μέσω στοχευμένων εξαγορών, στο πρόγραμμα εκταμίευσης που συντάχθηκε την 2 Οκτωβρίου 2009, ξεκαθαριζόταν ότι το δάνειο θα χορηγούταν για τη χρηματοδότηση της εταιρείας με κεφάλαιο κίνησης.

Σύμφωνα με το πόρισμα Νικολούδη, οι υπεύθυνοι του Τ.Τ. κατά την έγκριση και χορήγηση του ως άνω δανείου και τη διάθεση των σχετικών κεφαλαίων (100 εκατ. ευρώ) ενήργησαν κατά τρόπο ο οποίος ζημίωσε την περιουσία της τράπεζας, καθώς δεν μερίμνησαν να λάβουν εμπράγματες διασφαλίσεις (υποθήκη ή έστω προσημείωση υποθήκης επί ακινήτων), κάτι που ήταν απαραίτητο εν όψει του μεγάλου ύψους του δανείου, δεν μερίμνησαν να λάβουν εγγυήσεις έστω με τη μορφή ενεχύρου καταθέσεων ή ενεχύρου ομολόγων και δεν ζήτησαν και δεν έλαβαν ούτε καν προσωπικές εγγυήσεις του κυρίου μετόχου της πιστούχου εταιρείας, δηλαδή του Λαυρέντη Λαυρεντιάδη.

Αντίθετα, κατά το πόρισμα, η Διοίκηση του Τ.Τ. αρκέστηκε στο να λάβει εταιρικές εγγυήσεις, επιχειρήσεων οι οποίες, σημειωτέον, ανήκαν στον ίδιο όμιλο με την Alapis ABEE και δεν ήταν καν εισηγμένες στο Χρηματιστήριο και για τους λόγους αυτούς ήταν αφερέγγυες. Αποτέλεσμα ήταν η πρόκληση ζημιάς στην περιουσία του Τ.Τ., αφού το δάνειο των 100 εκατ. ευρώ ουδέποτε επεστράφη, εκτός από την πρώτη δόση, ποσού 5 εκατ. ευρώ!

Η πορεία του χρήματος είναι αποκαλυπτική για τις κινήσεις του Λαυρέντη Λαυρεντιάδη

Τα 100 εκατ. ευρώ πιστώθηκαν τον Οκτώβριο του 2009 αρχικά σε λογαριασμό της Alapis ABEE στο ΤΤ και αυθημερόν μεταφέρθηκαν σε λογαριασμό της εταιρείας DALL AE στην τότε τράπεζα Millennium. Την ίδια ημέρα (6-10-2009) μεταφέρθηκαν 30 εκατ. ευρώ σε λογαριασμό της εταιρείας Blue Island, τα οποία πέρασαν την ίδια ημέρα σε λογαριασμό της εταιρείας EΛΦΕ AΒΕE -ιδιοκτησίας Λαυρεντιάδη- στην ίδια τράπεζα ( Millennium).

Στις 7-10-2009 άλλα 25 εκατ. ευρώ μεταφέρθηκαν σε λογαριασμό της εταιρίας Blue Island και στις 8-10-2009 τα εν λόγω 25 εκατ. ευρώ δόθηκαν με επιταγή σε υπάλληλο της Alapis. Στις 12-10-2009 από το λογαριασμό της DALL άλλα 35 εκατ. ευρώ μεταφέρθηκαν σε λογαριασμό της Blue Island και από εκεί στον προσωπικό λογαριασμό του Λαυρέντη Λαυρεντιάδη.

Τέλος, στις 13-10-2009 από τον προαναφερθέντα λογαριασμό της DALL ΑΕ στην Millennium μεταφέρθηκαν 4 εκατ. ευρώ σε λογαριασμό της Blue Island, εν συνεχεία σε λογαριασμό της ΕΛΦΕ ΑΒΕΕ και εν συνεχεία σε λογαριασμό της W.G.R και τέλος κατέληξαν στον προσωπικό λογαριασμό του Λαυρέντη Λαυρεντιάδη.

Πως τα τσέπωσε;

Συνολικά οι εκθέσεις της ΤτΕ και της Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος κατέδειξαν πως τα 95 εκατ. ευρώ του ομολογιακού δανείου του ΤΤ διακινήθηκαν μέσα από το τραπεζικό σύστημα, με αλλεπάλληλες μεταφορές από λογαριασμό σε λογαριασμό των εταιρειών του Ομίλου, αναμίχθηκαν με άλλα κεφάλαια προερχόμενα από την εταιρία Blue Island και ένα μεγάλο μέρος από αυτά (39 εκατ. ευρώ) κατέληξαν στον προσωπικό λογαριασμό του Λαυρέντη Λαυρεντιάδη στην Millennium και από εκεί στον προσωπικό λογαριασμό του στην Τράπεζα Πειραιώς.

«Προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις του παρανόμως οφεληθέντα από την παραπάνω κακουργηματική πράξη, Λαυρέντη Λαυρεντιάδη, για συνέργεια στην παραπάνω απιστία και επιπλέον για την πράξη της νομιμοποίησης του εγκληματικού προϊόντος που προέκυψε από το έγκλημα αυτό, δηλαδή τα 95 εκατ. ευρώ, τα οποία διακίνησε μέσω του τραπεζικού συστήματος, τα ανέμειξε με άλλα χρήματα, τα μετέτρεψε σε τραπεζικές επιταγές και τέλος τα απέκρυψε με το σκοπό, πάντοτε, να συγκαλύψει την αληθινή προέλευσή τους και να πετύχει τη νομιμοποίηση τους», αναφέρει το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος στη βάσει του οποίου ασκήθηκαν οι εισαγγελικές διώξεις.

Λαυρέντης Λαυρεντιάδης: Βιος και πολιτεία

Απλά να σημειωθεί πως η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος δεν βρήκε ούτε σεντ από το παραπάνω εγκληματικό προϊόν και για το λόγο αυτό δεν κατέστη δυνατή η δέσμευσή χρημάτων. Όμως, ο τότε επικεφαλής της Αρχής Παναγιώτης Νικολούδης μερίμνησε και δέσμευσε περιουσιακά στοιχεία του Λαυρέντη Λαυρεντιάδη, αξίας αντίστοιχης με το προαναφερθέν εγκληματικό προϊόν και κυρίως ακίνητα της εταιρείας ΕΛΦΕ ΑΒΕΕ (της πρώην Βιομηχανίας Φωσφορικών Λιπασμάτων, την οποία απέκτησε ο Λαυρεντιάδης το 2009).

Αυτά τα περιουσιακά στοιχεία είναι μεν δεσμευμένα, ωστόσο θα περάσουν πλήρως στο Δημόσιο μόνον όταν ολοκληρωθεί η δίκη του Τ.Τ. και επιβεβαιωθεί η ζημία της τράπεζας από τους χειρισμούς του Λαυρέντη Λαυρεντιάδη, κάτι που καθυστερεί λόγω των διαρκών διαδικαστικών προσκομμάτων που τίθενται στην εν λόγω δίκη.