Η Fiat συνεχίζει την εξαγορά της Chrysler

Η Fiat συνεχίζει την εξαγορά της Chrysler
Το αντάλλαγμα για τη συγκεκριμένη συμμετοχή ήταν 125 εκατομμύρια δολάρια...

Το 1,5% των πλήρως κατανεμημένων συμμετοχικών δικαιωμάτων που κατείχε ο Καναδάς στην Chrysler Group LLC απέκτησε η Fiat.

Το αντάλλαγμα για τη συγκεκριμένη συμμετοχή ήταν 125 εκατομμύρια δολάρια. Παράλληλα, η Fiat ολοκλήρωσε την αγορά του 6% της συμμετοχής του Υπουργείου Οικονομικών των Η.Π.Α έναντι 500 εκατομμυρίων δολαρίων, όπως προβλέπεται από τις συμφωνίες που είχαν συναφθεί στις αρχές Ιουνίου.

Το υπουργείο Οικονομικών των Η.Π.Α μεταβίβασε επίσης στη Fiat τα δικαιώματά του, στο πλαίσιο της συμφωνίας Ανάκτησης Καθαρής Θέσης που είχε συνάφθει μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών των Η.Π.Α και της VEBA στις 10 Ιουνίου 2009, με αντάλλαγμα μετρητά ύψους 75 εκατομμυρίων δολαρίων, περίπου 15 εκατομμύρια από τα οποία καταβλήθηκαν στον Καναδά, σύμφωνα με τις διευθετήσεις μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ και του Καναδά.

Μετά από αυτές τις αγορές, η Fiat διακρατεί το 53,5% των πλήρως κατανεμημένων συμμετοχικών δικαιωμάτων στην Chrysler, μετά την υλοποίηση της πλήρους κατανομής των δικαιωμάτων κατηγορίας Α που διακρατούσαν όλα τα μέλη (συμπεριλαμβανομένης της Fiat), όπως προέκυψε από την επέλευση του τελικού «Γεγονότος Κατηγορίας Β» όπως αυτό προβλέπται στη Σύμβαση Λειτουργίας της Chrysler LLC).

Με την ολοκλήρωση και της τελευταίας συναλλαγής, η οποία αναμένεται εντός του 2011, η Fiat θα κατέχει το 58,5% της Chrysler.