Μία «AVENUE» για πιο ασφαλή οδήγηση

Μία «AVENUE» για πιο ασφαλή οδήγηση

Η ευαισθητοποίηση των πολιτών στο ζήτημα της οδικής ασφάλειας, είναι ο στόχος του νέου Ευρωπαϊκού προγράμματος, που αναμένεται να εφαρμοστεί σε όλη την Ευρώπη.

Όπως ανακοινώθηκε από το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς», πρόκειται για το «AVENUE» (Actions for Vulnerable, Elderly, Novice Drivers and road Users in Europe), που υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αφορά την εκπαίδευση - ενημέρωση των ευάλωτων χρηστών του δρόμου, των νέων οδηγών, των πολιτών 3ης ηλικίας και όλων εν γένει των χρηστών του δρόμου στην Ευρώπη.

Στο πλαίσιο του»AVENUE», προβλέπεται η δημιουργία Κέντρων Αναφοράς για την Οδική Ασφάλεια τα οποία για την Ελλάδα ιδρύονται στον «Ελληνικό Κόσμο» του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού στην Αθήνα και στο Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών για τη Δυτική Ελλάδα, σε συνεργασία με τους αντίστοιχους φορείς, καθώς και κινητή μονάδα που θα εξυπηρετεί τις υπόλοιπες περιοχές της χώρας.

Στο πρόγραμμα ήδη συμμετέχουν συνολικά εννέα χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ισπανία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πολωνία).

driveSafe.3