ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το Euro 7 που θα ισχύσει από το 2025 θα είναι ο έμμεσος θάνατος των κινητήρων

Το Euro 7 που θα ισχύσει από το 2025 θα είναι ο έμμεσος θάνατος των κινητήρων

Οι προδιαγραφές Euro 6 που ισχύουν από την 1η Σεπτεμβρίου του 2014 αναπροσαρμόζονται διαρκώς και γίνονται συνεχώς αυστηρότερες.

Η πλέον σημαντική αναπροσαρμογή τους είναι η 6d που ισχύει από την 1η Σεπτεμβρίου του 2017 και μεταξύ άλλων προβλέπει τις μετρήσεις των εκπομπών NOx σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης και όχι εργαστηριακά.

Διαβάστε περισσότερα στο carzine.gr