ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πώς θα καταλάβεις ότι χρειάζεσαι αλλαγή μπαταρίας στο αυτοκινήτο;