ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Μπορείς να ξεκινήσεις ένα αυτοκίνητο σπρώχνοντάς του;