ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Έχει Rolls Royce κι άλλα 400 αμάξια - το επάγγελμά του θα σε κουφάνει!