ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Υπ. Μεταφορών & Δικτύων: Άδειες Νομαρχιακών Μεταφορών

Υπ. Μεταφορών & Δικτύων: Άδειες Νομαρχιακών Μεταφορών

Παράταση μετατροπής αδειών νομαρχιακών μεταφορών μέχρι την 31η Ιουλίου 2015.


Υπεγράφη από τον Υφυπουργό Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων κ. Μιχάλη Παπαδόπουλο παράταση για την μετατροπή της άδειας κυκλοφορίας των μεταφορέων. Όσοι κατέχουν άδεια κυκλοφορίας (με την ένδειξη «νομαρχιακές μεταφορές») πρέπει να την μετατρέψουν σε: «εθνικών ή διεθνών μεταφορών» μέχρι την 31-8-2015.

Η ρύθμιση αυτή κρίθηκε αναγκαία λόγω των οικονομικών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι μεταφορείς ώστε να είναι αδύνατος ο εφοδιασμός αυτών με άδεια οδικού μεταφορέα απαραίτητη προϋπόθεση για την παραπάνω μετατροπή.