ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ανάκληση μοτοσικλετών

Ανάκληση μοτοσικλετών
Σε ανάκληση 293 μοτοσικλετών...

Σε ανάκληση 293 μοτοσικλετών YAMAHA μοντέλο FJR1300, προχωρά η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, προκειμένου να βελτιωθεί το ηλεκτρονικό σύστημα. Η ανάκληση αφορά μοντέλα κατασκευής 2006 έως 2009, στα οποία υπάρχει το ενδεχόμενο να φθαρεί υπερβολικά ο συγκεντρωτικός σύνδεσμος των γειώσεων εάν τα κυκλώματα, που επηρεάζει, ενεργοποιούνται ταυτόχρονα σε συστηματική βάση. Συνέπεια της πιθανής φθοράς είναι η διακοπή λειτουργίας των συγκεκριμένων κυκλωμάτων.

Οι ιδιοκτήτες των δικύκλων, θα ενημερωθούν εγγράφως για να προσέλθουν στα συνεργεία του δικτύου YAMAHA. Περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις στα τηλέφωνα 210 6293595, 585.