Μια φωτογραφία, χίλιες λέξεις

Μια φωτογραφία, χίλιες λέξεις
Και ποιός θα έμενε ψυχρός ...

Και ποιός θα έμενε ψυχρός και αδιάφορος σε μια τεταμένη κάνη ;

Video 1

Μια φωτογραφία, χίλιες λέξεις