Ανέκδοτο: Αλήθεια πόσο κάνει 1+1;

Ανέκδοτο: Αλήθεια πόσο κάνει 1+1;
Ένας επιχειρηματίας, αποφασίζει μια μέρα να διαπιστώσει...

Ένας επιχειρηματίας, αποφασίζει μια μέρα να διαπιστώσει πόσο έξυπνο είναι το στελεχιακό προσωπικό της επιχείρησης του.

Έτσι καλεί με τη σειρά πρώτα το μηχανικό του.

Επιχειρηματίας: - "Δε μου λες, πόσο κάνει 1+1;"

Μηχανικός: - "Τι ερώτηση είναι αυτή αφεντικό; Κάνει 2."

Φωνάζει το δικηγόρο του.

Επιχειρηματίας: "Δε μου λέτε, πόσο κάνει 1+1;"

Δικηγόρος: "1+1 κάνει 2, εάν ο νόμος δεν ορίζει κάτι διαφορετικό."

Τέλος, φωνάζει και το λογιστή του.

Επιχειρηματίας: "Δε μου λέτε, πόσο κάνει 1+1;"

Λογιστής: "Όσο θα θέλατε εσείς αφεντικό."
 

Video 1

Ανέκδοτο: Αλήθεια πόσο κάνει 1+1;