Τρομο-γιαγιά

Τρομο-γιαγιά
Φωτογραφία προχωρημένη μεν ...επίκαιρη δε....

Φωτογραφία προχωρημένη μεν ...επίκαιρη δε.

Η γιαγιά "τα σπάει".

Video 1

Τρομο-γιαγιά