Η κυπριακή Version για το Πουλάκι Τσίου: Το Πουλλούι Τσίου!

Η κυπριακή Version για το Πουλάκι Τσίου: Το Πουλλούι Τσίου!

Μετά την νησιώτικη την ποντιακή και φυσικά την ιταλική εκδοχή, ήρθε και η Κυπριακή!

Video 1

Η κυπριακή Version για το Πουλάκι Τσίου: Το Πουλλούι Τσίου!