Γιατί τραυλίζουν ορισμένοι άνθρωποι

Γιατί τραυλίζουν ορισμένοι άνθρωποι

Ο τραυλισμός είναι μια διαταραχή της ροής του λόγου, η οποία χαρακτηρίζεται από την έλλειψη συγχρονισμού της εκφοράς, του τόνου και της αναπνοής. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη διακοπή της ροής του λόγου από επαναλήψεις και καθυστερήσεις.

 

Οι επιστήμονες δεν γνωρίζουν επακριβώς τον λόγο για τον οποίο ορισμένοι άνθρωποι τραυλίζουν, αλλά το πρόβλημα αυτό οφείλεται πιθανότατα σε πολλούς παράγοντες. Αναμφίβολα οι ψυχολογικοί παράγοντες παίζουν σημαντικό ρόλο. Αυτό μπορεί, π.χ., να το διαπιστώσει κανείς με τη συνήθη επιδείνωση του τραυλισμού σε συνθήκες στρες ή λόγω νευρικότητας. Αντίθετα, το πρόβλημα μπορεί να εξαφανιστεί παροδικά, υπό το κράτος ενθουσιασμού ή όταν το άτομο είναι απορροφημένο με κάποια άλλη σκέψη.

Όμως, και κάποιοι βιολογικοί παράγοντες παίζουν ρόλο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, είναι πιθανό να μπλοκάρει ολόκληρος ο μηχανισμός της ομιλίας, με αποτέλεσμα να κλείσει όλος ή μέρος του λάρυγγα. Υπάρχει, επίσης, και κάποια μορφή κληρονομικής προδιάθεσης, καθώς στις μισές περίπου των περιπτώσεων τραυλίζουν και άλλα μέλη της οικογένειας.

Ο τραυλισμός εμφανίζεται 3 με 4 φορές συχνότερα στα αγόρια απ' ό,τι στα κορίτσια και παρουσιάζεται στο 1% του συνόλου των παιδιών ηλικίας 6 ετών.