Ανέκδοτο: Ο ευτυχισμένος σύζυγος!

Ανέκδοτο: Ο ευτυχισμένος σύζυγος!

-Αντρα μου, έχεις 4 ώρες που κοιτάς το πιστοποιητικό του γάμου μας... Τι ψάχνεις;

 

-Την ημερομηνία λήξης.