Δεν βρήκατε την απάντηση; Διαβάστε τη!

Δεν βρήκατε την απάντηση; Διαβάστε τη!

Τι κοινό έχουν μεταξύ τους οι εξής επτά λέξεις:

1. Banana (μπανάνα)

2. Dresser (ντουλάπα)

3. Grammar (γραμματική)

4. Potato (πατάτα)

5. Revive (αναβιώνω)

6. Uneven (άνισος)

7. Assess (αξιολογώ)

Για όσους δεν βρήκαν την απάντηση, σας αποκαλύπτουμε ότι αν βάλεις το πρώτο γράμμα τελευταίο, διαβάζονται και ανάποδα!

Διαβάστε επίσης:

Βρείτε την απάντηση!