Αν μπορείτε, βρείτε την απάντηση!

Αν μπορείτε, βρείτε την απάντηση!

Παρατηρήστε προσεκτικά τη φωτογραφία...

Τώρα απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις:

1. Ποιος μαθητής είναι κουρασμένος ή νυσταγμένος;

2. Ποιά είναι τα δίδυμα αγόρια;

3. Ποια είναι τα δίδυμα κορίτσια;

4. Πόσα είναι τα κορίτσια και πόσα τα αγόρια;

5. Ποιος είναι ο δάσκαλος;