Ανέκδοτο: Στο sex shop

Ανέκδοτο: Στο sex shop

Σε sex shop....


-Που έχετε τους δονητές??
-Απέναντι στον τοίχο....
-Θέλω αυτόν τον κόκκινο!!!!!!!!
-Κυρία μου αυτός είναι πυροσβεστήρας...