Ανέκδοτο: Σεβασμός στους μεγαλύτερους

Ανέκδοτο: Σεβασμός στους μεγαλύτερους

Δύο κυρίες μαλώνουν για μια θέση στο λεωφορείο.

 

Οδηγός: Θα καθίσει αυτή που είναι μεγαλύτερη σε ηλικία!

...Τελικά η θέση έμεινε κενή!!!