Οι άνδρες που αγχώνονται προτιμούν τις γυναίκες με... όγκο!

Οι άνδρες που αγχώνονται προτιμούν τις γυναίκες με... όγκο!

Την αγκαλιά των εύσωμων γυναικών αναζητούν οι άντρες που αγχώνονται...

Αυτό είναι το συμπέρασμα έρευνας που πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία δυο Πανεπιστημίων, του Westminster και του Newcastle.

Έτσι οι επιστήμονες ζήτησαν από δύο ομάδες λευκών ανδρών ηλικίας 18 έως 42 ετών να βαθμολογήσουν τις γυναίκες που έβλεπαν σε φωτογραφίες.

Προηγουμένως είχαν υποβάλει τη μία από τις δύο ομάδες (τα 41 από τα συνολικά 81 άτομα) σε μια αγχώδη δοκιμασία.

Με αυτόν τον τρόπο διαπίστωσαν πως όσοι είχαν προηγουμένως αγχωθεί ένιωσαν έλξη για τις γυναίκες που είχαν περισσότερο όγκο!

Βέβαια σύμφωνα με τον καθηγητή οι προτιμήσεις διαφέρουν από περιοχή σε περιοχή...