Πώς αντιδρά η Ελληνίδα μάνα σε ένα απλό κρύωμα;

Πώς αντιδρά η Ελληνίδα μάνα σε ένα απλό κρύωμα;

Δείτε πώς αντιμετωπίζει η Ελληνίδα μάνα την πολύ απλή περίπτωση του κρυολογήματος του παιδιού της (μικρού ή μεγάλου δεν έχει σημασία). Είμαστε σίγουροι ότι οι περισσότεροι έχετε ζήσει μια αντίστοιχη κατάσταση.


-Μαμά,νομίζω ότι κρύωσα.

- Εμ βέβαια (Προσοχή η παρακάτω φράση διαβάζεται με μια ανάσα)

Eμέναποιοςμακούειότανμιλάωάμαλέωβάλεζακέτακάνεικρύολεςκαιμιλάωστοντουβάριπάνταγραμμένη

μέχετεόλοιλεςκαιγιακακόταλέωαλλάπουμονημουταλεωμονημουταακουωαλλαδενέρθειμιαμέραπουθα

σήκωθωναφύγωαπόαυτότοσπίτικαιναδούμετιθακάνετεχωρίςεμέναόλαέτοιματαπεριμένεαποεμέναάντε

ναπεθάνωναησυχασωεπιτέλουςβαρέθηκαπιακαιαμάνπιααυτάταρούχασαςδενταμαζέυτελίγοέλεοςόλαμα

όλαεγώπουθαπάειαυτήηκατάστασηπιακακομαθημένααποάυριοθαδείτεολακομμένατηλεόρασηυπολογιστή

έξοδοικαιαυτάθακοπούνθαδείύ εεσ είς μόνοδιάβασμααποεδώκαιπέρα.