Ανέκδοτο: Επιστημονική έρευνα

Ανέκδοτο: Επιστημονική έρευνα

Γίνεται μια επιστημονική μελέτη για την σεξουαλική συμπεριφορά των παντρεμένων ζευγαριών, με πανομοιότυπα ερωτηματολόγια και για τους δυο.

Μετά, οι ερευνητές σύγκριναν τις απαντήσεις.

Ειδικά για ένα ζευγάρι, η διαφορά ήταν πολύ μεγάλη και ο ερευνητής ζήτησε εξηγήσεις:

-Κύριε μου, στην ερώτηση «ποια είναι η συχνότητα στις ερωτικές σας σχέσεις»,εσείς μεν βάλατε «δυο φορές την εβδομάδα», η δε σύζυγος σας «πολλές φορές την ημέρα». Εδώ, κάτι δεν συμπίπτει. Τι εξήγηση έχετε να δώσετε;

Ο κύριος -σωστά είναι και τα δυο, και θα συνεχιστεί έτσι μέχρι να ξεχρεώσουμε το στεγαστικό δάνειο...