Ξύλο μεταξύ καθηγήτριας και μαθήτριας

Ξύλο μεταξύ καθηγήτριας και μαθήτριας

Αυτό που έγινε μέσα στην τάξη απλά δεν περιγράφεται