Μια ολόκληρη σχέση μέσα σε 5 λεπτά

Μια ολόκληρη σχέση μέσα σε 5 λεπτά

Η συμπεριφορά και οι διάλογοι ανάμεσα σε ένα τυπικό ζευγάρι, έτσι όπως ξεκινάει και εξελίσσεται μια σχέση μέχρι την απόλυτη φθορά.