Δεν θα πιστεύετε τι είναι αυτό στο νύχι του

Δεν θα πιστεύετε τι είναι αυτό στο νύχι του

Αυτό λοιπόν που βλέπετε στο νύχι αυτού του τύπου, είναι ένα κανονικό ρολόι!

 

Το συγκεκριμένο ρολόι πιο λεπτό από ένα νύχι και ενσωματώνεται πάνω στο νύχι του αντίχειρα.

Δείχνει την ώρα, έχει ημερολόγιο και έχει ακόμα και φωτάκι για να φέγγει τη νύχτα! Το φωτάκι ενεργοποιείται αν πιέσουμε το ρολόι από τη μεριά στην άκρη του δαχτύλου.

Είναι δηλαδή ένα ρολόι νυχός…