Η "Ώρα της γης" στη γέφυρα Ρίου- Αντιρρίου

Η "Ώρα της γης" στη γέφυρα Ρίου- Αντιρρίου
Η γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου είναι εντυπωσιακή, ειδικά όταν τη βλέπει κανείς νύχτα από μακριά...

Η γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου είναι εντυπωσιακή, ειδικά όταν τη βλέπει κανείς νύχτα από μακριά.

Η πολυχρωμία των φώτων μέσα στη νύχτα δημιουργεί ένα μαγικό θέαμα...

Στο video που ακολουθεί μπορείτε να παρακολουθήσετε το σβήσιμο των φώτων το Σάββατο, όταν η γέφυρα "συμμετείχε" στην "Ώρα της Γης"...

Video 1

Η "Ώρα της γης" στη γέφυρα Ρίου- Αντιρρίου